SDW - Winterdienst (Code 95)

SDW - Specifieke Deskundigheid Winterdienst is een goede opleiding voor medewerker die ingezet worden bij het strooien tegen winterse gladheid. Een goede en veilige uitvoering van de gladheidsbestrijding valt of staat met de inzet van voldoende gekwalificeerd personeel. Daarom is 2 jaar geleden deze cursus tot een CROW (publicatie 283) norm gemaakt.

Voor deze cursus gelden ook de code 95 nascholingspunten.

 

Inhoud van de opleiding:

  • Veilig werken voor jezelf (pbm's), met anderen.
  • Arbowetgeving
  • Opbouwen afbouwen strooimaterieel
  • Omgaan met diverse divers strooimiddelen
  • Hoe werkt het met gladheid en het weer
  • Optimaliseren van routes

Duur van de opleiding:

1 dag (7 punten code 95)

 

Toetsing:

Toets met certificaat.

 

Effectief aantal deelnemers:

12 deelnemers