Herhalingsdag KCA/KGA - Actueel 2014

Voor de medewerkers die reeds in het bezit zijn van het vakbekwaamheidsdiploma Depothouder KCA (en/of KGA) of het certificaat Medewerker KCA (en/of KGA).*
Na deze training voldoen uw medewerkers aan de wettelijke eisen die aan de vakbekwaamheidseis worden gesteld zoals beschreven in de PGS-15 voor KCA-depots tot 10 ton (opgesteld door de NVRD) alsmede de eisen van Inspectie SZW en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

 

Inhoud van de training

 • Herhaling / opfrissen kennis KCA/KGA met actuele informatie over Klein Chemisch/Gevaarlijk Afval:
 • Basiskennis natuur- en scheikunde (chemie)
  Eigenschappen van gevaarlijke stoffen (Alle gevarenklassen van het ADR + Biologische Agentia en Asbest)
  Indeling en verwerking van gevaarlijke afvalstoffen
  Risico’s ten gevolge van gevaarlijke stoffen
  Etikettering, gevaarsymbolen en productinformatie
  Gevarenklassen, eisen aan colli, behandeling en stuwage
  Eural
 • Diverse Wet- en regelgeving rondom gevaarlijke afvalstoffen zoals:
 • Acceptatie, Opslag (PGS 15) en Vervoer (ADR)
  Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) & Hygiëne

 

Actuele informatie rondom:

 • Veranderingen in Wetgeving (Arbo / WM / WvGS)
  Verantwoordelijkheden van de medewerker ten aanzien van de diverse wetgevingen
  Evaluatie praktijkervaringen (indeling afvalstoffen door de inzamelaar)
  Sociale vaardigheden (verwerkt in het hele programma)

 

Indien mogelijk zal tijdens de trainingsdag een bezoek worden gebracht aan het eigen depot (bij in company trainingen) of een nabij gelegen ter ondersteuning van de bewustwording van het werken met gevaarlijke stoffen in de eigen werksituatie.**

* Het niveau van de training zal worden afgestemd op het niveau van de deelnemers (medewerker of Depothouder).
** In verband met een bezoek aan het depot geniet de in company training onze voorkeur.

 

Duur van de training

1 dag

 

Toetsing / Certificaat

De deelnemer ontvangt na afloop van deze dag een certificaat.

De dag wordt afgesloten met een toets bestaande uit 15 vragen. Bij minimaal acht(8) goede antwoorden ontvangt de deelnemer een certificaat met daarop de tekst "...de aansluitende toets met positief resultaat heeft afgelegd..."


Aantal deelnemers

In verband met de vaak moeilijke leerstof van de trainingen rondom Gevaarlijke Stoffen streeft TRAVOCS ernaar de groepen niet te groot te maken. Wij hanteren voor deze training maximaal 10 deelnemers per groep. Dit biedt de docent de ruimte om elke deelnemer de persoonlijke aandacht te schenken die hij/zij verdient!