Bewustwording Klein Chemisch/Gevaarlijk Afval op de Milieustraat

Een gedegen training voor de werknemers die werkzaam zijn op een milieustraat (afval aanbiedstation) die in contact kunnen komen met Klein Chemisch/Gevaarlijk Afval. Deze werknemers zijn niet werkzaam op het KCA/KGA-depot maar moeten zich wel bewust zijn van de gevaren van het aangeboden KCA/KGA wat door de burger of bedrijf wordt aangeboden.

 

Inhoud van de training

Tijdens de  introductie wordt de theorie (voortdurend) afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk. Deze bewustwording wordt daarom geheel uitgevoerd op het KCA/KGA-depot van de milieustraat

 • Introductie Gevaarlijke stoffen
  Herkennen, eigenschappen en risico’s 
  Verpakking en etiketten
  Veilig werken en wat te doen bij calamiteiten
 • Hanteren en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Wet- en regelgeving

.Er zal tevens aandacht zijn voor: 

 • Biologische agentia
  Bronnen van herkomst
  Gezondheidseffecten bij blootstelling
 • Asbest 
  Herkennen en inschatten hechtgebondenheid
  Gezondheidseffecten bij blootstelling
  Acceptatievoorwaarden

In verband met een bezoek aan het depot geniet de in-company training onze voorkeur.

 

Duur van de training

1 dagdeel

 

Toetsing / Bewijs van deelname

De deelnemer ontvangt na afloop van deze dag een bewijs van deelname. Door het klein aantal deelnemers aan deze bewustwording zal er een intensief contact tussen de docent en de deelnemers zijn. Aan de hand van enkele praktische voorbeelden zal – tussendoor – getoetst worden of de deelnemers de vereiste kennis bezitten.


Aantal deelnemers

5 - 10 deelnemers