Beheerder Milieustraat

Voor medewerkers werkend op een milieustraat die een leidinggevende rol hebben of krijgen op deze milieustraat. Deze beheerder milieustraat zal meegenomen worden door een aantal praktische facetten van het leidinggeven.

Met name het aanspreken van medewerkers en zaken die van een beheerder verwacht worden zullen behandeld worden.

 

Inhoud van de opleiding:

 • Wat is leiding geven?
 • Omgaan met en aansturen van medewerkers.
 • Lastige gesprekken met medewerkers (gesprekstechnieken).
 • Wat betekent jijzelf voor de groep.
 • Verwachtingen van de beheerder.
 • Welk type leidinggevende ben je?
 • Werkoverleg, toolboxmeetings  etc.
 • Verantwoordelijkheden voor de arbeidsomstandigheden, veiligheid en veiligheidsbewustzijn je medewerkers.
 • Taken en verantwoordelijkheden van de beheerder.
 • Wet- en regelgeving (Arbowet en Wet Milieubeheer).
 • Risica Inventarisatiie & Evaluatie, RI&E
 • Basiskennis afvalstoffen (hergebruik, recycling, inzameling, overslag, transport);
 • Acceptatie regels van afvalstoffen.
 • Administratieve regels voor de afgifte van afvalstoffen;
 • Omgaan met gevaarlijke afvalstoffen (KCA, asbest);
 • Uitvoeren van werkplekinspecties.

Duur van de opleiding:

Als aanvulling op de cursus medewerker milieustraat duurt deze cursus 2 dagen (meewerkend voorman niveau). 

 

Toetsing:

De opleiding zal worden afgesloten met een toets.

 

Maximaal aantal deelnemers:

12 deelnemers

 

Kosten:

De cursusprijs voor open inschrijvingen is € 475,- excl btw. per persoon(2 daagse) inclusief koffie, thee en lunch. Voor incompany trainingen doen wij u graag een voorstel. De cursus gaat altijd door. De locatie voor deze cursus is afhankelijk van de inschrijvingen.

 

Herhalingscursus

Travocs hanteert een 'advies' geldigheid van 5 jaar voor een opleiding. Na 5 jaar moeten medewerkers weer een update hebben van de stand van zaken op dit moment. Travocs adviseert daarom medewerkers eens in de 5 jaar weer eens bij te scholen. Met deze herhalingsdag worden alle facetten van het leidinggeven, wetgeving en regels op het niveau gebracht wat bij deze tijd hoort! Kosten voor deze herhalingsdag zijn € 275,-.