DAA - Deskundig Asbest Acceptant

De cursus Deskundig asbest acceptant is een gedegen opleiding voor medewerkers die in de praktijk te maken hebben met het in ontvangst nemen van asbest. Bijvoorbeeld medewerkers die werken op een milieustraat. Na het positief afronden van het examen, voldoen uw medewerkers aan de eisen opgesteld door de Stichting Certificatie Asbest (Ascert) voor Deskundig Asbest Acceptant (SC580).

Inhoud van de opleiding

Conform de exameneisen opgesteld voor SC580: Deskundig Asbest Acceptant

  • Wat is asbest, soorten en toepassing;
  • Herkennen van asbest en inschatten van de hechtgebondenheid;
  • Wettelijk kader;
  • Handhaving;
  • Gezondheidsrisico's
  • Acceptatievoorwaarden voor grond en puin bij inzamelstations, sorteerbedrijven en stortplaatsen;
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Duur van de opleiding

1 dag of 1,5 dag met erkend examen*) 

Toetsing / Diploma
De opleiding wordt afgesloten met een toets voor het behalen van het Certificaat DAA.

De opleiding kan ook worden afgesloten met een landelijk erkend examen afgenomen door IBEX.  Om dit examen op een goede manier te maken, organiseren wij ongeveer een week later een examentraining gevolgd door het examen. Bij het positief afsluiten van zowel de theorietoets alsook de materiaalherkenning ontvangt de deelnemer het diploma Deskundig Asbest Acceptant en vindt er inschrijving in een landelijk register plaats.

*)Wettelijk echter (nog) niet verplicht. 

Maximaal aantal deelnemers

10 - 12 deelnemers