Milieustraten
Uitbreiding Med. Milieustraat communicatie 1 dag
Reinigen / onderhoud van straten
Werken met de Kolkenzuiger 1 dag
Onkruid op beeldkwaliteit 3 x halve dag
Wijkgericht werken & Beeldkwaliteit
Introductie beeldkwaliteit
Samen werken in de buitenruimte
Op beeldkwaliteit werken in de buitenruimte
Onkruidbeheer op beeldkwaliteit
Gasmeten
LGK - Lagere gasmeetkundige 2 dagen
MGK - Middelbaar gasmeetkundige 4 dagen
Gasmeten besloten ruimten basis 2 dagen
Gasmeten besloten ruimten herhaling 1 dag
Gasmeten besloten ruimten Scheepswerven 0,5 dag
Gasmeten besloten ruimten basis SOG 2 dagen
Gasmeten besloten ruimten herhaling SOG 1 dag

Cursussen en opleidingen op het gebied van chemische gevaarlijke (afval)stoffen, reiniging van straten. afval inzameling, gasmeten en Code 95. 

Advies en ondersteuning op het gebied van afvalinzameling, reiniging van straten, gasmetingen in besloten ruimten, gladheidsbestrijdingsplannen

Het maken van rapportages en jaarverslagen en RI&E’s.