Welkom bij TRAVOCS opleidingen

Het bedrijf voor uw opleidingen en cursussen voor medewerkers. 

De branches waar wij actief zijn:

  • Afvalinzameling-, en reiniging .
  • Transport & logistiek.
  • Scheepswerven gasmeten.
  • Energiebedrijven.
  • Gemeenten.
  • SW bedrijven.
  • Chauffeurs Code 95 trainingen.

Voor informatie en vragen over opleidingen en advies!

Neem dan contact met ons op.

Neem contact op!
Milieustraten
Uitbreiding Med. Milieustraat communicatie 1 dag
Reinigen / onderhoud van straten
Werken met de Kolkenzuiger 1 dag
Onkruid op beeldkwaliteit 3 x halve dag
Gasmeten
Gasmeten besloten ruimten basis 2 dagen
Gasmeten besloten ruimten herhaling 1 dag
Gasmeten besloten ruimten Scheepswerven 0,5 dag
Gasmeten besloten ruimten basis SOG 2 dagen
Gasmeten besloten ruimten herhaling SOG 1 dag

Visie

Travocs heeft de visie om niet alleen de medewerker op te leiden maar ook de organisatie. Bewustwording is een element wat het hele organisatie aangaat. Wij merken in de opleidingen die wij verzorgen dat organisaties op zoek zijn naar een opleider die met ze meedenkt. Dit is waar wij goed in zijn. Wij kunnen koppelen de organisatie via opleidingen aan de praktijk.

Cursussen en opleidingen op het gebied van chemische gevaarlijke (afval)stoffen, reiniging van straten. afval inzameling, gasmeten en Code 95. 

Advies en ondersteuning op het gebied van afvalinzameling, reiniging van straten, gasmetingen in besloten ruimten, gladheidsbestrijdingsplannen

Het maken van rapportages en jaarverslagen en RI&E’s.